Podatki o podjetju

Firma: JAGROS,
trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Sedež: Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina
Uprava: Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina
Registracija: Okrožno sodišče v Celju, št. vl. 063/10500100
Osnovni kapital: 1.293.190,00 evrov
Matična številka: 5701414
Davčna številka: SI79596592
TR račun: 060000106847448 pri Banki Celje
031631000087189 pri SKB


Glavna dejavnost družbe je maloprodaja trgovskega živilskega in neživilskega blaga. Glede na pretežno opravljanje dejavnosti je družba razvrščena pod šifro 47.110.

Po kriterijih iz ZGD o velikosti je družba uvrščena med velika podjetja.

Priponka Velikost
Potrdilo davčne registracije 91.21 KB